Probleme: Proiectii. Proiectii pe un plan.

1. Trei puncte coliniare A, B, C se proiecteaza pe un plan in A’, B’, C’. Sa se demonstreze ca \frac{AB}{BC}=\frac{A^\prime B^\prime}{B^\prime C^\prime}.

Rezolvare:

Matematica Capacitate Probleme: Proiectii. Proiectii pe un plan. 1

Se demonstreaza formarea unor dreptunghiuri sau poriectantele sunt drepte paralele si determina pe secante segmente proportionale.

2. Fie ABC un triunghi si A’B’C’ proiectia lui pe un plan α. Daca sunt mijloacele segmentelor BC, CA, AB, atunci aceste trei puncte se proiecteaza, pe α, in mijloacele segmentelor B’C’, C’A’, A’B’.

Rezolvare:

Matematica Capacitate Probleme: Proiectii. Proiectii pe un plan. 2

Proiectantele AA’, BB’, CC’ sunt paralele si deci determina, pe orice secanta, segmente proportionale.

3. Fie a, b doua drepte paralele. Ce puteti spune despre proiectiile lor, a’ si b’, pe un acelasi plan?

Rezolvare:

Matematica Capacitate Probleme: Proiectii. Proiectii pe un plan. 3

Daca planul celor doua drepte paralele este paralel cu planul initial atunci proiectiile vor fi doua drepte paralele, daca este perpendicular pe plan, ele vor genera o singura dreapta, dreapta de intersectie a celor doua planuri.

4. Se proiecteaza un triunghi oarecare ABC pe un plan α in A’B’C’. Sa se demonstreze ca proiectia centrului de greutate G al triunghiului ABC este centrul de greutate G al triunghiului A’B’C’.

Rezolvare:

Matematica Capacitate Probleme: Proiectii. Proiectii pe un plan. 4

Medianele triunghiului ABC se proiecteaza pe medianele lui A’B’C’, deci punctul lor de intersectie se va afla in acelasi loc.

5. Triunghiul echilateral ABC (AB = a) are latura BC continuta in planul α, iar A’ este proiectia lui A pe α. Stiind ca m(∢BA’C)=90°, sa se calculeze tg(∢A’BA).

Rezolvare:

Matematica Capacitate Probleme: Proiectii. Proiectii pe un plan. 5

{A^\prime B}^2={A^\prime C}^2= a^2-{AA^\prime}^2=>

⊿BA’C este dreptunghic isoscel =>

A^\prime B=A^\prime C=\frac{a\sqrt2}{2}=> {AA^\prime}^2=a^2-\frac{a^2}{2}=\frac{a\sqrt2}{2}=>

tg(∢A’BA)=\frac{AA^\prime}{BA^\prime}=1

6. Unghiul AOB are masura de 90° si latura OA paralela cu planul α. Daca A’, O, B’ sunt proiectiile punctelor A, O, B pe α, aratati ca m(∢A’O’B’)=90°.

Rezolvare:

Matematica Capacitate Probleme: Proiectii. Proiectii pe un plan. 6

Consideram planul β care contine dreapta OA si este paralel cu planul unghiului OAB. Ducem din B perpendiculara BM pe planul β; OM⊥OA conform teoremei celor trei perpendiculare.

OM⊂β; β∥α => OM∥α => OM∥O’B’;

Unghiurile ∢MOA; ∢B’O’A’ sunt unghiuri cu laturile paralele, deci sunt congruente.

7. Triunghiul isoscel ABC (AB≡AC) are punctul B in planul α, iar C si A de aceeasi parte a planului α. Fie A’ si C’ proiectiile punctelor A si C pe α. Stiind ca triunghiurile AA’B si A’BC’ sunt dreptunghice si isoscele (A’B≡BC’; A’B=a), sa se calculeze lungimea segmentului CC’.

Rezolvare:

Matematica Capacitate Probleme: Proiectii. Proiectii pe un plan. 7

AB≡AC;  AA’=A’B=BC’=a; AB=a\sqrt2=A\prime C\prime

AA’C’C este dreptunghi => A^\prime C^\prime=AC=a\sqrt2

8. Triunghiul isoscel ABC se proiecteaza pe planul α, ce contine pe BC, dupa triunghiul dreptunghic A’BC. Stiind ca A’B = 4 cm, A’C = 3 cm, sa se calculeze:

  • Cosinusul unghiului ABC;
  • Lungimea laturii necongruente cu celelalte ale triunghiului ABC.

Rezolvare:

Matematica Capacitate Probleme: Proiectii. Proiectii pe un plan. 8

{BC}^2=16+9=25; BC=5; A^\prime M\bot BC; {A\prime M}^2= {A^\prime B}^2-{MB}^2= {A^\prime C}^2-\left(BC-MB\right)^2=> 16-{MB}^2= 9-25-{MB}^2+10\cdot MB =>MB=\frac{32}{10}= \frac{16}{5}; MC=\frac{9}{5}

{AB}^2={AA^\prime}^2+{A^\prime B}^2= 16+{AA^\prime}^2; {AC}^2=9+{AA^\prime}^2

=>AB≠AC;

Daca AB=BC:

\cos{ABC}=\frac{MB}{AB}=\frac{16}{25};

{AC}^2=25+25-50\ \cos{ABC}= 50-\frac{160}{5}=\frac{90}{5}=18=>

AC=3\sqrt2

Daca AC=BC:

{AM}^2=25-\frac{81}{25}=\frac{544}{25}; {AB}^2=\frac{256}{25}+\frac{544}{25}=32=> AB=4\sqrt2

\cos{ABC}=\frac{MB}{AB}= \frac{16}{5}\cdot\frac{1}{4\sqrt2}=\frac{2\sqrt2}{5}

Proiectii pe un plan

Definitie. Proiectia ortogonala a unui punct A pe un plan este piciorul perpendicularei dusa din acel punct pe plan.

Perpendiculara din punctul A pe plan se numeste proiectanta lui A. Proiectanta lui A pe un plan este unica. Intr-adevar, sa presupunem ca ar fi doua, unind picioarele perpendicularelor pe plan am obtine, impreuna cu punctul A, un triunghi cu doua unghiuri drepte, ceea ce este imposibil.

Evident, cand punctul se gaseste pe plan, atunci el coincide cu proiectia sa. (fig.8.4).

Matematica Capacitate Proiectii pe un plan 9
fig. 8 4

Pentru ca deocamdata nu cunoastem alta proiectie decat cea ortogonala ii vom spune acesteia, pe scurt, proiectie.

Prin proiectia unei figuri oarecare pe un plan, intelegem locul geometric al proiectiilor punctelor sale pe acel plan.

Teorema. Proiectia unei drepte pe un plan este o dreapta sau un punct.

Demonstratie. Cazul 1. Cand dreapta d nu este perpendiculara pe plan, atunci proiectia ei pe acest plan este o dreapta. (fig.8.5).

Matematica Capacitate Proiectii pe un plan 10
fig. 8 5

Consideram punctul A fix pe dreapta si punctul B mobil pe aceeasi dreapta. Fie A’ si B’ proiectiile acestor puncte pe planul dat. BB’, “sprijinindu-se” pe dreapta d si avand o directie data (aceeasi cu a lui AA’ – pentru ca doua drepte perpendiculare pe un plan sunt paralele), genereaza un plan. Intersectia acestuia cu planul initial α este evident o dreapta. Cea cautata. Evident, orice punct M’∈A’B’ este proiectia unui punct M∈AB, pentru ca daca o secanta intersecteaza o dreapta, atunci ea va intersecta orice paralela a ei.

Observatie. Daca dreapta este paralela cu planul, proiectia ei va fi paralela cu ea. Daca dreapta este continuta in plan, ea coincide cu proiectia ei.

Cazul 2. Dreapta este perpendiculara pe plan.

In acest caz, proiectia ei este un punct, deoarece proiectanta oricarui punct A de pe d pe α este d insasi. Deci proiectia lui d pe planul α se reduce la punctul de intersectie a lui d cu α (fig.8.6).

Matematica Capacitate Proiectii pe un plan 11
fig. 8 6

Observatie. Nu trebuie inteles insa ca daca proiectia unei curbe pe un plan este o dreapta, curba aceasta este o dreapta. Astfel, proiectia oricarei curbe plane pe un plan perpendicular pe planul ei este o portiune din dreapta de intersectie a celor doua plane (fig.8.7).

Matematica Capacitate Proiectii pe un plan 12
fig. 8 7

Teorema. Proiectia unui segment este tot un segment sau un punct.

Demonstratie. Cazul 1. Segmentul de proiectat nu este perpendicular pe plan.

Problema se reduce la o problema de geometrie in plan, in planul determinat de proiectante. (fig.8.8).

Matematica Capacitate Proiectii pe un plan 13
fig. 8 8

Cazul 2. Segmentul, care se proiecteaza, este perpendicular pe plan, atunci proiectia sa este un punct.

Intr-adevar, intreaga dreapta-suport a segmentului se proiecteaza intr-un punct. Deci si segmentul continut in ea.