Congruenta figurilor in spatiu. Centru, axa, plan de simetrie ale unei multimi de puncte.

Congruenta figurilor in spatiu

Daca punctele unei multimi in spatiu (de pilda ale unui corp) se obtin toate din toate punctele altei multimi, aplicand o izometrie sau o compunere de mai multe izometrii*, multimile se numesc congruente si se spune ca am suprapus o multime peste cealalta.

Centru, axa, plan de simetrie ale unei multimi de puncte

Daca toate punctele unei multimi au, fata de acelasi centru de simetrie, simetricele lor tot in aceasta multime, se spune ca multimea are un centru de simetrie.

In mod asemanantor se vorbeste de axa, sau de planul, de simetrie al unei multimi de puncte (de pilda corp).

Paralelipipedul are un centru de simetrie care este intersectia diagonalelor (fig. 17.10, a) dar numai cel dreptunghic are plane de simetrie: planele mediatoare ale muchiilor (fig. 17.10, b) si axe de simetrie: dreptele care unesc mijloacele fetelor opuse (fig. 17.10, c).

Matematica Capacitate Congruenta figurilor in spatiu. Centru, axa, plan de simetrie ale unei multimi de puncte. 1
fig. 17 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.