Cuprins

GEOMETRIE CLASA A VII-A

Probleme recapitulative a materiei din clasa a VI-a
Teorema lui Thales
Probleme Teorema lui Thales
Teorema lui Thales in cadrul rapoartelor oarecare
Teorema fundamentala a asemanarii
Probleme teorema fundamentala a asemanarii
Triunghiuri asemenea. Cazurile de asemanare.
Probleme triunghiuri asemenea. Cazurile de asemanare.
Puterea unui punct fata de un cerc
Probleme puterea unui punct fata de un cerc
Relatii metrice in triunghiul dreptunghic
Probleme relatii metrice in triunghiul dreptunghic
Sinusul si cosinusul unui unghi
Tangenta unui unghi
Probleme sinus, cosinus, tangenta si cotangenta
Rezolvarea triunghiurilor oarecare
Probleme teorema generalizata a lui Pitagora
Teorema bisectoarei
Teorema lui Menelaos
Teorema lui Ceva
Teorema lui Stewart
Probleme teorema bisectoarei, Menelaos, Ceva, Stewart
Arii: introducere
Aria unui triunghi
Probleme aria triunghiului
Aria unui patrulater
Probleme aria patrulaterului
Cum se poate stabili teorema lui Pitagora cu ajutorul notiunii de arie
Poligoane regulate
Probleme poligoane regulate
Lungimea si aria cercului
Probleme lungimea si aria cercului
Transformari geometrice: Segmente orientate situate pe aceeasi dreapta
Probleme segmente orientate
Semidrepte de acelasi sens si de sensuri contrare pe drepte paralele
Probleme: Semidrepte de acelasi sens si de sensuri contrare pe drepte paralele
Vectori
Probleme: Vectori
Unghiuri orientate
Probleme: Unghiuri orientate
Despre transformari geometrice
Probleme: Transformari geometrice
Translatii
Probleme: Translatii
Rotatii
Probleme: Rotatii
Probleme recapitulative 2

GEOMETRIE CLASA A VIII-A

Propozitii despre puncte, drepte si plane
Determinarea planului
Pozitiile relative ale dreptelor si ale planelor in spatiu
Probleme: puncte, drepte, plane
Pozitiile relative ale unei drepte fata de un plan
Pozitiile relative a doua plane
Cateva teoreme de paralelism
Probleme: Dreapta, plan, paralelism
Pozitiile relative a trei plane
Alte teoreme de paralelism
Probleme: Alte teoreme de paralelilsm
Perpendicularitate in spatiu
Teorema celor trei perpendiculare
Reciproce ale teoremei celor trei perpendiculare
Probleme: Teorema celor trei perpendiculare
Plane perpendiculare
Perpendiculara comuna a doua drepte
Perpendicularitate si paralelism
Perpendicularitate si oblice. Distanta de la un punct la un plan
Probleme: Peprendicularitate in spatiu
Proiectii
Proiectii pe un plan
Probleme: Proiectii. Proiectii pe un plan.
Unghiul a doua drepte. Unghiul unei drepte cu un plan.
Unghiuri diedre
Probleme: Unghiuri in geometria in spatiu
Poliedre particulare: Tetraedrul
Probleme: Tetraedrul
Prisma
Probleme: Prisma
Paralelipipedul dreptunghic
Probleme: Paralelipipedul dreptunghic
Volumul unei prisme triunghiulare
Probleme: Volumul prismei triunghiulare
Piramida
Probleme: Piramida
Trunchi de piramda
Probleme: Trunchiul de piramida
Poliedre convexe in general
Transformari in spatiu
Simetria fata de o dreapta si un plan
Translatie in spatiu
Rotatie in jurul unei axe
Congruenta figurilor in spatiu. Centru, axa, plan de simetrie ale unei multimi de puncte.
Probleme: Transformari, simetrie, congruente, translatii, rotatii in spatiu
Suprafete si corpuri rotunde
Cilindrii circulari
Panze conice circulare
Sfera
Tangenta suprafetelor curbe
Suprafete de rotatie
Probleme: Suprafete si corpuri rotunde
Volumul cilindrului
Volumul conului
Aria laterala a cilindrului si a conului
Aria si volumul trunchiului de con circular drept
Aria si volumul sferei
Probleme: aria si volumul sferei